นวัตกรรมการสื่อสารของ office

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการก็คือ สรุปเฉพาะข่าวที่สำคัญ ให้แก่คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเวียน (แต่ชอบบ่นว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย !) แล้วส่งไปทาง E-mail พร้อมๆ กันทีเดียวหลายๆ คน

เรื่องของหนังสือเวียน ได้เคยมีผู้พยายามแก้ไขให้เป็นที่พึงพอใจแก่บุคลากรในคณะ หรือหน่วยงานต่างๆ มาก็หลายวิธี  คณะสหเวชฯ ก็เช่นกัน  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ (คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์ : บอย) เคยเล่าให้ชาว office ใน Blog ฟังหลายครั้งแล้วว่า E-new today ที่ส่งให้บุคลากรทุกคนในคณะฯ ด้วยระบบ group mail เป็นทางออกของการเวียนหนังสืออีกทางหนึ่ง  ที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์จริงๆ

หลักการก็คือ สรุปเฉพาะข่าวที่สำคัญ ให้แก่คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเวียน (แต่ชอบบ่นว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย !) แล้วส่งไปทาง E-mail พร้อมๆ กันทีเดียวหลายๆ คน

แรกๆ ก็ต้องชักชวน แกมขอร้องและบังคับให้ทุกคนมี E-mail address หลังจากนั้นก็ส่งสรุปข่าวให้อ่านกันทุกวันๆ ความเคยชินประกอบกับความสะดวก ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนขาดไม่ได้  วันไหนหายหน้าไป ก็เริ่มถามหา "Today ทำไมไม่มี E-news"

ความที่คุณอนุวัทย์ เป็นคนไฟแรง ไม่ยอมหยุดนิ่ง รูปแบบ E-news today version 2 จึงออกสู่สายตาแฟนๆ อีกครั้ง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา Template ใหม่สไตล์สุดเท่ห์  ออกแบบโดย คุณธราดล  เทียนหอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สุดยอดฝีมือด้าน IT ของคณะฯ พร้อมเพิ่ม utility ใหม่ๆหลายอย่างที่ต่างไปจากเดิม ได้แก่  เรียงข่าวเก่าให้ดูได้โดยสะดวก  มี Link ไปที่ Blog gotoknow ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์  และเพื่อเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ยังสามารถส่งข้อเสนอแนะ ติชมได้ โดยผู้อ่านท่านอื่นก็รับทราบด้วย

ถ้ายังไม่เห็นภาพ ดิฉันขอเสนอให้เห็น ดังนี้ค่ะ

1. เข้าไปที่ mail box เพื่อเช็คกล่องจดหมาย จะได้รับจดหมายจาก E-news today   ก็เปิดออกอ่าน จะเป็นดังรูป

2. เมื่อคลิ๊กไปที่ http://www.ahs.nu.ac.th/e-news ก็จะเปิดดูข่าวได้ ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่บนสุด (แหม! ทำยังกะ Blog)

ลองเปิดดูซักฉบับ ก็จะได้ ดังนี้

เลื่อนอ่านลงมาเรื่อยๆ ตอนท้ายก็จะพบกล่องแสดงความคิดเห็น ดังรูป พอใครแสดงความคิดเห็นไว้แล้ว ก็จะปรากฎข้อความอยู่ด้านบน

ต้องยอมรับว่า คนที่ทำได้ดังนี้ เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศ เพราะต้องทำทุกวัน ดิฉันนำมาเสนอ เพื่อให้เห็นส่วนที่ยังไม่ได้เห็น ไม่ได้รับทราบจาก Blog คุณบอย เพราะวันๆ ดิฉันยังมอบงานแก่คุณบอยอีกเป็นจำนวนมาก (ไม่เคยได้ยินเสียงคุณบอยบ่นสักคำ  ไม่เคยเห็นคุณบอยทำหน้านิ่วคิ้วขมวด หรือทำท่าหมดแรงแม้แต่น้อย)  อย่างนี้ต้องให้ชื่อว่า super boy แล้วกระมังค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (2)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.147.34
เขียนเมื่อ 
 • ทำได้ดีมากจริงๆ
 • ความสำเร็จขององค์กรความรู้ (knowledge society) ในอนาคตมีแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ x ปริมาณ x เครือข่ายของพันธมิตร (critical mass of alliance)
  หมายเหตุ - นำข้อคิดของ Peter F. Drucker ที่ว่า ความแข็งแกร่งของชาติขึ้นกับมวลวิกฤตของคนที่มีการศึกษา (critical mass of educated persons) มาผสมกับนักการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ดูจะชื่อ Maglev ที่ว่า คุณภาพของการสื่อสารแปรตามจำนวนเครือข่ายยกกำลังสอง
 • ตัวอย่าง เช่น ถ้าเรามีพันธมิตรเป็นศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ฯลฯ และรักษามิตรภาพไว้ได้ ต่อไปเราจะทำอะไรดีๆ ได้หลายอย่าง เช่น รณรงค์ให้ศิษย์เก่าบริจาคหนังสือใช้แล้ว หรือหนังสืออื่นๆ เข้าห้องสมุดภาควิชาฯ
 • ถ้าเป็นไปได้...เรียนเสนอให้พิจารณาทำ happy e-news สำหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ส่งทาง e-mail เป็นราย 1-2 เดือน อย่าลืมอวยพรวันเกิด และส่งความสุขในเทศกาลทุกเทศกาลด้วยครับ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.147.34
เขียนเมื่อ 
 • ขอแก้สูตรข้างต้น เพื่อให้ดูดีขึ้นเป็น...
  ความสำเร็จขององค์กรความรู้ในอนาคตมีค่าแปรตาม...
  ~ คุณภาพ(คน) x ปริมาณ(คนที่มีความรู้ & ใฝ่รู้) x เครือข่ายยกกำลังสอง
  ~ quality x quantity x network(^2 or power 2)