ความเห็น 13764

นวัตกรรมการสื่อสารของ office

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.147.34
เขียนเมื่อ 
  • ขอแก้สูตรข้างต้น เพื่อให้ดูดีขึ้นเป็น...
    ความสำเร็จขององค์กรความรู้ในอนาคตมีค่าแปรตาม...
    ~ คุณภาพ(คน) x ปริมาณ(คนที่มีความรู้ & ใฝ่รู้) x เครือข่ายยกกำลังสอง
    ~ quality x quantity x network(^2 or power 2)