ความเห็น 13763

นวัตกรรมการสื่อสารของ office

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.147.34
เขียนเมื่อ 
  • ทำได้ดีมากจริงๆ
  • ความสำเร็จขององค์กรความรู้ (knowledge society) ในอนาคตมีแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ x ปริมาณ x เครือข่ายของพันธมิตร (critical mass of alliance)
    หมายเหตุ - นำข้อคิดของ Peter F. Drucker ที่ว่า ความแข็งแกร่งของชาติขึ้นกับมวลวิกฤตของคนที่มีการศึกษา (critical mass of educated persons) มาผสมกับนักการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ดูจะชื่อ Maglev ที่ว่า คุณภาพของการสื่อสารแปรตามจำนวนเครือข่ายยกกำลังสอง
  • ตัวอย่าง เช่น ถ้าเรามีพันธมิตรเป็นศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ฯลฯ และรักษามิตรภาพไว้ได้ ต่อไปเราจะทำอะไรดีๆ ได้หลายอย่าง เช่น รณรงค์ให้ศิษย์เก่าบริจาคหนังสือใช้แล้ว หรือหนังสืออื่นๆ เข้าห้องสมุดภาควิชาฯ
  • ถ้าเป็นไปได้...เรียนเสนอให้พิจารณาทำ happy e-news สำหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ส่งทาง e-mail เป็นราย 1-2 เดือน อย่าลืมอวยพรวันเกิด และส่งความสุขในเทศกาลทุกเทศกาลด้วยครับ