Anti Drug Network Community 2006

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2549
         เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวันนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2549 แล้ว โครงการต่อไปของงานวินัยและพัฒนานิสิต ก็ตามมาติด ๆ ในห้วงระยะเวลาไม่ใกล้ไม่ไกล โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2549
         โครงการนั้นก็คือ  โครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2549 (Anti  Drug  Network  Community 2006) 
          ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติการจัดโครงการดังกล่าว  โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 45,000 บาท 
          โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential  Demand)  ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โดยเลือกสถานที่จัดงานเป็นแหล่งที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ  ชุมชนขนาดกลางใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร นั่นคือ วัดคุ้งวารี 
           เหตุผลในการเลือกพื้นที่นี้ก็คือยุทธการการทำงานเชิงรุก  เข้าถึงชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนในท้องที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเฝ้าระวังยาเสพติด ทั้งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผลเป็นประการใด  ดิฉันจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิตความเห็น (4)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.147.34
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ baby baby
  • ขออนุโมทนาที่อาจารย์และทีมงานร่วมกันต่อต้านยาเสพติด
  • เรื่องการให้รางวัลนิสิตดีเด่น... ผมมีข้อเสนอว่า ครั้งต่อๆ ไปน่าจะมีการให้รางวัลในรูปแบบใหม่ได้แก่
  • (1). "ทีมนิสิตดีเด่น" ให้รางวัลในรูปทีมเวิร์ค (teamwork)
  • (2). "โครงงานดีเด่น" ให้รางวัลในรูปแบบผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่น ใครชักชวนเพื่อนๆ ไปทำอะไรที่ดีงาม ใครชวนเพื่อนบริจาคเลือด ฯลฯ
  • ขอขอบคุณอาจารย์ baby baby ทีมงาน ท่านผู้เขียน และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
insuksup
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณหมอนะครับ  หากเป็นไปได้สำหรับโครงการของชมรมต่าง ๆ ที่ได้จัดทำตลอดปีการศึกษา  นำมาคัดเลือกและพิจารณาหาโครงการดีเด่น  เพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตนักกิจกรรมได้สร้างสรรค์โครงการดี ๆ และเป็นประโยชน์กับชุมชน
insuksup
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณหมอนะครับ  หากเป็นไปได้สำหรับโครงการของชมรมต่าง ๆ ที่ได้จัดทำตลอดปีการศึกษา  นำมาคัดเลือกและพิจารณาหาโครงการดีเด่น  เพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตนักกิจกรรมได้สร้างสรรค์โครงการดี ๆ และเป็นประโยชน์กับชุมชน
baby baby
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

      ขอขอบพระคุณนพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์  และคุณ insuksup เป็นอย่างยิ่งค่ะ  จะขอรับไว้ปฎิบัติต่อไปค่ะ