สวัสดีค่ หายหน้าหายตาไปนานสำหรับblog ของงานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต วันนี้มีโอกาสเข้ามาแล้ว  ก็ขอสรุปผลการคัดเลือกนิสิตดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2548 ดังนี้ค่ะ
         มหาวิทยาลัยนเรศวร จะมีงานวันนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2549 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งก็มียอดรวมของนิสิตดีเด่นทั้งสิ้นมีจำนวน 529 ราย แบ่งเป็น
          1. นิสิตยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2548
              1.1 ด้านกิจกรรมวิชาการ         จำนวน   6  ราย
              1.2 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน  12  ราย
                    รวมยอดนิสิตยอดเยี่ยม      จำนวน 18  ราย
          2.  นิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2548
               2.1 ด้านกิจกรรมวิชาการ          จำนวน 16 ราย
               2.2 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร   จำนวน  319 ราย
               2.3  ด้านกีฬา                         จำนวน    7  ราย
               2.4  ด้านความประพฤติ             จำนวน 169 ราย
                     รวมยอดนิสิตดีเด่น              จำนวน 511 ราย
           ดิฉันก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุก ๆ คณะที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 ให้เป็นนิสิตดีเด่นในปีนี้   สำหรับนิสิตผู้ใดที่ได้รับการเสนอชื่อมายังคณะกรรมการฯ  แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา  ก็ขอให้พยายามต่อไปอีกนิดนึงค่ะ  สะสมผลงานที่มีคุณภาพต่อไป  ความหวังที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ  สู้สู้