ผลการติดตามงานคุณภาพ (2) : ห้องแล็บจุลทรรศน์วิทยา

goto_ISO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณปนัดดา รับเป็นเจ้าภาพในการปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลากรนอกเวลาราชการ
   25 มกราคม 2549 เวลา 14.00 น. ทีมงาน "ไอโซ" ได้เข้าพูดคุยและติดตามงานของห้องแล็บจุลทรรศน์วิทยา  หน่วยงานนี้มีการทดสอบตรวจตะกอนปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นงานหลัก พอเข้าไปถึงก็รับรู้ถึงบรรยากาศของความ "กระตือรือร้น" ของสมาชิกทุกคน  เราได้นั่งพูดคุยกับ อ.นุวิทย์ หัวหน้าหน่วย  คุณประไพพรรณ (หัวหน้างาน) และ คุณวาสนา (น้องปราย, น้องใหม่ผู้มีไฟแรงกล้า)
   ทีมงานของเราทำความเข้าใจในการจัดทำเอกสารคุณภาพทั้งในขั้นตอน  preanalytic process, analytic process และ  postanalytic precess ซึ่งดูเหมือนว่ายังทำได้ไม่ครบถ้วน แต่ก็ได้รับคำยืนยันอย่างแข็งขันจากทุกคนว่าจะเร่งมือทำให้เสร็จทันกำหนดอย่างแน่นอน
   ที่น่าเป็นห่วงเป็นเรื่องของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากขั้นตอนการทดสอบมีหลายขั้นตอน  ใช้เครื่องมือหลายชนิด ใช้วิธีการมากกว่า 1 วิธี และมีการทดสอบเดียวกันทำต่างสถานที่ ต่างเวลา ต่างบุคคลากร ทำให้ต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือ ต้องประเมินว่าทุกวิธีการที่เลือกใช้มีความน่าเชื่อถือ และต้องปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลากรด้วย
 เบาแรงไปเรื่องหนึ่งก็คือ คุณปนัดดา หัวหน้าห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ รับเป็นเจ้าภาพในการปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลากรนอกเวลาราชการให้ โดยจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่
   หน่วยจุลทรรศน์จึงเหลืองานช้างอีกสองเรื่องคือการควบคุมคุณภาพ(ทำ IQC, EQA)  การ calibrate เครื่องอัตโนมัติ  ซึ่งคาดว่าประมาณ 3 เดือนข้างหน้า น่าจะเห็นผลงานได้ชัดเจนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patho-ISO15189ความเห็น (0)