เช้าวันนี้ 2 มี.ค. 2549 9.00-12.00 น. ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง blog ผมขอเล่าความคิดเห็นไว้คือ

 คาดหวัง : ตั้งใจเป็นกองเชียร์ให้ทุกๆคน

 เกินคาด : เจอตัวตนของ blogger ตัวจริงแล้ว ผมขอยอมรับความพยายามในการเผยแพร่ความรู้ของ blogger ทุกๆคน ผมแค่ "ตอบทุกคำถาม" แต่ blogger "แจกทุกความคิด" นับถือๆจริงๆจากใจเลยครับ

ไม่ได้ตามคาด : ไม่มีแจกข้าวเที่ยงให้ผู้เข้าฟังเสวนา 

 ทำอะไรต่อ : ขับเคลื่อน KM ต่อไปทุกวิถีทาง

--วิภัทร