คิดดีแล้ว

คิดดีกันจังน่ะ
สิ่งที่ติดตามมาตั้งแต่ต้น ย่อมทำให้พฤติกรรมแสดงออกมาอย่างนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สบาย สบาย ดีความเห็น (0)