การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 2/2549 (3.3)

     วันนี้เรามาคุยต่อเนื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและบรรยาสกาศในการประชุมเครือข่ายฯสัญจรต่อเลยก็แล้วกันนะคะ ในวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ยังคงมีอีกหนึ่งหัวข้อการสนทนาที่น่าสนใจ นั่นคือ เรื่องแผนงานในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะ

          วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)

       ประธานได้กล่าวต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาว่า เรื่องต่อไปที่เราจะคุยกัน คือ แผนในเรื่องการจัดการความรู้ เราคุยกันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อน มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 10 คน ทีนี้พอเราได้โจทย์ตรงนี้ขึ้นมาเรามาลองวางแผนกันเลยว่าใน 5 พื้นที่เป้าหมายเราจะทำอย่างไร อย่างในกรณีกลุ่มเถินที่อยากจะบริหารภายใต้รูปแบบตำบล เราอาจต้องวางแผนหรือจัดการความรู้ชุดนี้ออกมา หรืออย่างกรณีพื้นที่เกาะคาก็อาจดำเนินการวางแผนในเรื่องที่จะดำเนินการที่เกาะคา แม่ทะ เมือง แม่พริก ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของเรา เรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไร เพราะ มีเรื่องของแผนงานอยู่ ตรงนี้เป็นกรณีหนึ่งที่เราจะต้องลองมาจัดการความรู้ว่าการที่เราจะวางแผนจัดการบริหารในระดับตำบลมันจะขยายผลในระดับตำบลจะต้องทำอย่างไร การเชื่อมประสานกับระดับท้องถิ่นจะต้องทำอย่างไร ซึ่งหัวปลาของเรากำหนดไว้ 3 เรื่อง เราลองมาดูในระดับพื้นที่กันว่าเราจะทำอย่างไร ไม่ราบว่าทีมจากนครศรีธรรมราชจะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมครับ

      หนูเคเอ็มคนที่หนึ่ง (น้องแหม่ม) ได้ลุกขึ้นกล่าวเสริมในประเด็นนี้ที่พื้นที่อื่นๆ ทำอยู่ก็คือ ขอยกตัวอย่างในกรณีของทีมกะหรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนในเรื่องการจัดการความรู้ก็จะมีแกนนำเครือข่ายฯและคนในชุมชนร่วมกันคิดเสนอโครงการขึ้นมาเองว่าให้มีการการอบรมเครือข่ายฯในเรื่องของการจัดการความรู้ ซึ่งสนใจในประเด็นไหนก็จะร่วมกันวางแผนค่ะ ซึ่งมีการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการอบรมไปหนึ่งครั้งแล้ว เป็นการให้ความรู้ในเรื่องขององค์กรการเงิน ซึ่งมีวิทยากรที่คนในชุมชนกะหรอให้ความสนใจและอยากให้ไปอบรมให้ในพื้นที่ นี่คือ แผนของตำบลกะหรอในส่วนของการจัดการความรู้ ส่วนของทีมสมุทรปราการตำบลในคลองบางปลากดก็เริ่มมีวิธีคิดแบบนี้ คือ เริ่มให้คนในตำบล เครือข่ายฯกระตุ้นตัวเองขึ้นมา เพราะ ถ้าให้คนภายนอกไปกระตุ้นมากเวลาที่คนภายนอกออกมาเครือข่ายฯหรือคนในชุมชนก็จะจัดการกันเองไม่ได้ สำหรับของสมุทรปราการนั้นตอนนี้ก็เริ่มให้แกนนำเสนอโครงการขึ้นมา ซึ่งตอนนี้มีโครงการผุดขึ้นมา 1 โครงการเกี่ยวกับเรื่องการทำแผนเกี่ยวกับระบบค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งทาง ธกส. ดำเนินการอยู่ ในขณะที่ของตราด ตอนนี้ยังไม่มีข้อแนะนำ เนื่องจาก เดี๋ยวกลับจากลำปางแล้วก็จะไปที่ตราดต่อ ส่วนข้อมูลก็จะส่งมาที่ผู้วิจัยเป็นระยะ วันนี้อยากมาฟังของลำปางว่าจะมีแผนการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร

      จากนั้น ประธานได้กล่าวต่อไปว่า ความจริงแล้วในเรื่องของการวางแผนเราได้พูดจากันไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เป็นวาระสืบเนื่องมา เราได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ผมก็ฟังอยู่ว่าคณะทำงานชุดนี้จะเรียกกันมาประชุมเมื่อใดในเรื่องของการวางแผน แต่ก็ยังไม่มีเสียงใดๆออกมาหรือมีการกระตุ้นตัวเองว่าจะวางแผนอย่างไรในเรื่องของการจัดการความรู้ วันนี้ก็เลยเอาเข้าที่ประชุมเลย เราจะวางแผนอย่างไรในเรื่องนี้ เป้าหมายมีอยู่ 3 เรื่อง คือ

      1.เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับพื้นที่กลุ่มและในระดับเครือข่ายฯ สำหรับพื้นที่ระดับกลุ่มเน้นที่ 5 พื้นที่ คือ แม่พริก เถิน แม่ทะ เกาะคา นาก่วมใต้

      2.การขยายผล ในระดับเครือข่ายฯ ต้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 กลุ่ม และต้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ถ้าได้มากกว่ากว่านี้ก็จะดี

      3. การทำงานร่วมกับภาคีท้องถิ่น จะมีการเชื่อมประสานกันได้อย่างไร

      ดังนั้น เราต้องมาดูว่าเราจะทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง มันอยู่ที่เครือข่ายฯของเราอยู่แล้ว เดี๋ยวผมจะถอยไปอยู่ในฐานะของนักวิจัย แล้วให้เครือข่ายฯหารือร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไร โจทย์ต้องชัด

      อ.นวภัทร ยกมือขึ้นถามเกี่ยวกับประเด็นคณะกรรมการว่าใช่ที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่ ในประเด็นนี้ประธานได้ให้คำตอบว่าใช่ เป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นมา 10 คนในครั้งที่แล้ว 10 คนนี้จะเป็นผู้บริหารโครงการ บริหารงบประมาณ ต้องมาช่วยกัน

      หลังจากนั้น คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 10 คน ก็มาจับกลุ่มคุยกันเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการคนอื่นก็ไปจับกลุ่มคุยกันในประเด็นนี้ตามอัธยาศัย ขณะที่ผู้วิจัย อาจารย์พิมพ์ รวมทั้ง 2 หนูเคเอ็ม ได้เดินออกไปหาไอศครีมทาน เพราะ ร้อนมาก ทานเสร็จแล้วก็มาร่วมสังเกตการณืต่อค่ะ

       ยังไม่จบค่ะ แต่ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะค่ะ ต้องรีบไปทำงานอื่นๆที่ค้างเอาไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ติดตามอ่านเหมือนกับคนติดแดจังกึมแล้วละครับ