ผลการติดตามงานคุณภาพ (3) : ห้องแล็บเซลล์วิทยา

goto_ISO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นี่คือการ รรจพ.
   26 มกราคม 2549 เวลา 14.10 น. ทีมงาน "ไอโซ" ได้เข้าติดตามงานหน่วยเซลล์วิทยา  เราเข้าไปหา อ.ปลื้มจิต(หัวหน้าหน่วย) และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น อ.ปลื้มจิตเรียกบุคคลากรทุกคนให้มานั่งฟัง ช่วยกันตอบคำถาม ช่วยกันเสนอความคิดเห็น แบบ ลปรร. ในเนื้องานจริงๆ
   เราได้เห็นจุดเด่นของหน่วยงานนี้ คือบุคคลากรมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ทุกคนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และวางระบบงานไว้ชัดเจน ตั้งแต่การรับสิ่งส่งตรวจ การทดสอบ การปรึกษา จนถึงการรายงานผลก็มีการกำหนดผู้มีอำนาจรายงานผลไว้ด้วย
   ทีมงานก็เลยกุมขมับ "ด้วยความยินดี" เราแทบไม่ต้องมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกเลย เพราะเป็นหน่วยงานที่เตรียมพร้อมที่สุด (สมกับที่หัวหน้าหน่วยเป็นผู้ผลักดันกิจกรรม ISO15189 ของภาควิชา) แต่..ในที่สุด เราก็พยายามหางานเพิ่มให้จนได้ คือควรเพิ่มเติมการจัดทำ WI การใช้เครื่องมือหลัก (กล้องจุลทรรศน์) ด้วย และได้ทราบภายหลังว่าได้มีการสานสัมพันธ์อันดีกับหน่วยโลหิตวิทยา ที่ต้องจัดทำ WI นี้ด้วยเช่นกัน  ป่านนี้ไม่แน่ใจว่า ใคร copy ใครเรียบร้อยแล้วหรือยัง? นี่คือการ รรจพ. ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patho-ISO15189ความเห็น (1)

จิราภรณ์
IP: xxx.89.102.152
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำคะ

เรื่องการ FAX ผลให้ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องเขียนรายละเีอียดลูกค้าทั้งหมดหรือเปล่า เช่น ชื่อ+นามสกุล+Test ที่ส่งตรวจ

(Test ที่ส่งตรวจ 1 รายอาจจะมีรายการตรวจหลายรายการจำเป็นต้องเขียนหมดหรือเปล่า)

ขอบคุณคะ