ความเห็น 2267726

ผลการติดตามงานคุณภาพ (3) : ห้องแล็บเซลล์วิทยา

จิราภรณ์
IP: xxx.89.102.152
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำคะ

เรื่องการ FAX ผลให้ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องเขียนรายละเีอียดลูกค้าทั้งหมดหรือเปล่า เช่น ชื่อ+นามสกุล+Test ที่ส่งตรวจ

(Test ที่ส่งตรวจ 1 รายอาจจะมีรายการตรวจหลายรายการจำเป็นต้องเขียนหมดหรือเปล่า)

ขอบคุณคะ