โครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวานเป็นวันแรกที่มีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ได้รับความสนใจจากบุคลากรในคณะพอสมควร โดยเฉพาะท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน (ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย) น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง แม้งานจะเยอะ ได้ลงไปให้กำลังใจทุกคน อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลงไปเต้นแอโรบิคด้วยชุดทำงานครับ

   ในตารางออกกำลังกายของโครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ ได้กำหนดไว้ดังนี้ครับ

  • วันจันทร์และวันพฤหัสบดี บุคลากรสำนักงานเลขานุการ ลงไปออกกำลังกายที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพได้
  • วันอังคารและวันศุกร์ เป็นคิวของคณาจารย์ ที่จะไปลงออกกำลังที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนว่างวันไหนที่กำหนด ก็ลงไปเล่นได้
  • สำหรับวันพุธกำหนดให้ทุกคนในคณะที่ไม่ยุ่งจนเกินไป ลงไปออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

    วันนี้คณะพยาบาลฯ คุณสุรีย์ โทรมาชวนผมและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ไปออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธที่คณะพยาบาลฯ ผมตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดเลยครับ เพราะถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกับคณะที่อยู่ติดกัน รวมถึงทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วย

     มีรูปของเมื่อวาน เก็บมาฝากครับ

 

   
   

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ