บันทึกเส้นทางเดินบนถนน KM ของวลัยลักษณ์ ที่ผมอยากจะขอบันทึกไว้วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความภูมิใจและกำลังใจในการที่จะได้ทำงานและก้าวเดินต่อไปบนเส้นทาง KM จากจุดเริ่มต้นที่พวกเราชาววลัยลักษณ์ได้เริ่มรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ KM ภายใต้ความรู้สึกที่หลากหลายและความสงสัยว่า KM จะช่วยหรือให้อะไรแก่พวกเราได้ นอกจากความรู้สึกที่ว่า KM ก็คือเครื่องมือตัวใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในองค์กรของเราภายใต้กระแสของความสนใจของสังคม แต่จนถึงขณะนี้เพียงแค่เวลาผ่านไป 7 เดือน พวกเราได้เห็นทิศทางกันชัดเจนแล้วว่า แท้ที่จริง KM ก็คือ การจัดการตัวเราให้สามารถทำงานได้อย่างภาคภูมิใจในงานที่ทำและทำอย่างมีความสุข นั่นเอง ดังนั้น KM จึงทำให้พวกเราห่วงใยซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกัน และทำงานด้วยความภาคภูมิใจในงานที่ทำจึงทำให้งานมีคุณภาพและมีการพัฒนา ภายใต้ความรู้สึกที่ทำงานอย่างมีความสุข ผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคนที่สัมผัสโครงการ KM ของวลัยลักษณ์เรา จะมีความรู้สึกดังที่ผมกล่าวไว้ทุกคน จะสังเกตุได้จากบรรยากาศในการทำงานและการแสดงความคิดเห็นในการช่วยกันคิดช่วยกันทำงานอยู่ในระดับที่ดีมากทีเดียวครับ ผมอยากเชิญชวนในดูจาก www.wu.ac.th ในหัวเรื่อง การจัดการความรู้ในวลัยลักษณ์ ครับ อย่างเช่นวันนี้ผมก็รู้สึกชื่นชมงานประเมินผลงานของส่วนการเจ้าหน้าที่มากครับ ที่ได้พัฒนาระบบการประเมินผลงานบน Web ซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นเองโดยมีนักศึกษาปริญญาตรีของวลัยลักษณ์เรามาช่วย ซึ่งงานที่ออกมามีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพอีกทั้งที่สำคัญมันมีความภาคภูมิใจของคนทำงานอยู่ในนั้นด้วยครับ มันไม่เหมือนกันกับที่เราจะไปซื้อหรือไปจ้างใครมาพัฒนาระบบให้แน่นอนจริงไหมครับ ยังมีอีกหลายงานมากที่เดียวที่มีการพัฒนา ซึ่งผมก็คงจะทยอยนำมาเล่าสู่พวกเราฟังต่อ ๆ ไปนะครับ โอกาสนี้ละครับที่ผมอยากจะขอขอบคุณ KM ที่ช่วยให้ผมและพวกเราชาววลัยลักษณ์ กำลังก้าวเดินต่อไปสู่ความสำเร็จขององค์กรที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ต่อไป แน่นอนครับต้องใช้เวลา แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด ก็คือ ความมานะพยายาม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ วลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

อีกส่วนหนึ่งที่ผมต้องขอขอบคุณ ก็คือ สคศ. โดยเฉพาะท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ที่คอยให้คำชี้แนะและให้กำลังในการที่พวกเราชาววลัยลักษณ์จะก้าวเดินต่อไปบนถนน KM โดยเฉพาะที่ทาง สคส. ได้ให้รางวัลจตุรพลังแห่งเดือนธันวาคม 2548 แก่ผม ซึ่งเป็นรางวัลยอดคุณเอื้อ นั้น ผมต้องขอขอบคุณอย่างมากครับในกำลังใจที่ได้ให้ผมนี้ ซึ่งผมก็อยากจะบอกว่า รางวัล ที่ สคส.ให้มานี้เป็นรางวัลที่ให้เกียรติและกำลังใจแก่พวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคนเลยนะครับ  โดยเฉพาะท่านอธิการบดี(ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา) ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญและการสนับสนุนอย่างมากในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ KM นอกจากนี้ยังเป็นกำลังใจให้แก่ทีมคุณอำนวย ทีมงาน OD และคุณกิจทุกคนของวลัยลักษณ์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ