AAR การบรรยายการจัดทำ Blog ที่บัณฑิตวิทยาลัย

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Blog ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของผม เมื่อถึงภาคปฏิบัติจริง ๆ แล้ว มีสิ่งที่เราต้องพยายามปรับ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

    เมื่อวานได้ไปบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำ Blog ให้กับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนตัวเองแล้วไม่ได้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Blog โดยปกติจะแนะนำแบบเป็นกันเองให้กับผู้ที่สนใจและไม่สนใจให้ทราบ คนอ่านฟังแล้วอาจจะงง สำหรับคนที่ไม่สนใจคือคนที่ไม่ถนัดการเขียน แต่ถนัดภาคปฏิบัติมากกว่า ซึ่งผมพยายามให้ฝึกเขียนครับ   สำหรับการที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรนั้น สืบเนื่องจากผมได้ไปเข้าร่วมประชุม CKO , KF รุ่น 2 ที่ทรัพย์ไพรวัลย์และเจอพี่ตา (เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย) ชักชวนให้มาบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำ Blog ให้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ผมได้รับปากไว้ ความจริงผมได้แนะนำแบบเป็นกันเองให้กับพี่ตา และคุณอรอุษา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว

    การบรรยายครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ หนังสือที่เชิญมาจะใช้ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ผมเห็นว่าการบรรยายจะไม่ได้ผล จึงขอให้คุณอรอุษา ช่วยหาห้องคอมพิวเตอร์ให้ คุณอรอุษาได้จัดหาให้เรียบร้อย

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร อาจารย์จากศูนย์วิทยบริการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยหลายท่านมาเข้าร่วมฟังการบรรยาย ผมเริ่มบรรยกาศแบบเป็นกันเอง เริ่มต้นจากการทำ (BAR: Before Action Review) โดยสอบถามผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ ว่าเป้าหมายที่มาฟังการบรรยายคืออะไร ลองสุ่มถาม 2 คน ได้คำตอบว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Blog เป็นอันว่าผมสามารถจะจุดไฟเรื่อง Blog ให้กับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้ เพราะยังน้อยผู้ที่มาต้องมีใจให้กับเรื่องนี้แน่นอน และหลายคนดูแววตาแล้วมีความสนใจและตั้งใจพร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ ผมเริ่มจากให้ทุกคนทำใจให้สบาย ๆ เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า วิทยากรหล่อ ทำให้ผมยืนอยู่แถบไม่ติด  ช่วยสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองดีครับ

  AAR การบรรยายการจัดทำ Blog ที่บัณฑิตวิทยาลัย

 • สิ่งที่คาดหวังจากการบรรยายในครั้งนี้
  - บุคลากรที่เข้ารับฟังการบรรยายมีความเข้าใจในเรื่อง Blog ดีขึ้น
  - มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง Webborad กับ Blog
  - เข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับ Blog
  - สามารถออกแบบ Blog ได้อย่างถูกต้อง
  - สร้างบันทึกใหม่ได้
  - สามารถจัดการบันทึกที่มีอยู่ได้
  - นำรูปภาพลงใน Blog ได้
  - สร้างคำหลักของ Blog ได้
  - นำ Blog เข้าร่วมกับชุมชนได้
  - เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง KM กับ Blog
  - ผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะกลับไปทำ AAR ลงใน Blog
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการบรรยายในครั้งนี้
  - ผู้บริหาร และอาจารย์ที่มาจากศูนย์วิทยบริการต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
  - เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ช่วยดูแลความพร้อมของแต่ละคนให้
  - มีอาจารย์ที่เข้ารับฟังการบรรยายสอบถามเบอร์ติดต่อคุณหมอพิเชฐ ผอ.รพ.บ้านตาก
  - ผู้เข้ารับการอบรมบางท่านได้รับคำแนะนำเรื่อง Blog จากอ.สมลักษณ์บ้างแล้ว
 • สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหวังจากการบรรยายในครั้งนี้
  -
  เวลาที่ให้ความรู้น้อยกว่ากำหนดการที่ให้ไว้
  - มีสิ่งที่อยากให้ความรู้กับผู้เข้ารับการบรรยายมากกว่านี้
  - ผู้เข้ารับฟังการบรรยายบางท่านมีภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถอยู่ได้
 • สิ่งที่จะกลับไปปรับปรุงจากการบรรยายในครั้งนี้ (หากได้รับเชิญอีก)
  - เน้นการบรรยายภาคปฏิบัติให้มากขึ้น
  - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบใน Gotoknow
  - พยายามดูแลผู้เข้าฟังการบรรยายในภาคปฏิบัติให้ได้ครบทุกคน

  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Blog ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของผม เมื่อถึงภาคปฏิบัติจริง ๆ แล้ว มีสิ่งที่เราต้องพยายามปรับ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ทักษะการเรียนรู้ของแต่ละคนต่างกัน สิ่งที่น่ารักของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คือ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ที่ดีนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จครับ

บอย
ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

  


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ทุกท่านทุกฝ่ายที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ถ้าเป็นไปแบบนี้สักระยะ เราจะมีคนที่สามารถประยุกต์ใช้ KM เพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนางานกระจายไปทั่วทั้ง มน. ถ้ามีอะไรที่ผมหรือ QAU พอจะช่วยอะไรได้ก็ยินดีเสมอนะครับ