One Stop Service

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความร่วมมือ เครือข่าย ก.พ และ One Stop Service ม.ข

มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑

 ทีมงาน "ศูนย์บริการประชาชน ม.ข" ร่วมมือกับทีมงาน เครือข่ายสำนักงาน ก.พ นำทีมโดย ปรร.ดร.สมโภชน์ นพคุณ จะออกไปบริการที่จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ที่ ๑๓ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)