มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑

 ทีมงาน "ศูนย์บริการประชาชน ม.ข" ร่วมมือกับทีมงาน เครือข่ายสำนักงาน ก.พ นำทีมโดย ปรร.ดร.สมโภชน์ นพคุณ จะออกไปบริการที่จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ที่ ๑๓ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙

JJ