KKU_KM_Meeting on 3 March 2006 (1)

JJ
การคลัง และ พัสดุ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย"

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากการ "เสวนาเครือข่าย UKM" ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๔๘ และ ทีม KKU_KM ได้เลือก "การพัฒนาด้านการคลัง พัสดุ" เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องแจ้ง ก.พ.ร ภายใน ๒๘ ก.พ ๒๕๔๙ ( Link)

เพื่อให้ "นโยบาย สู่การปฏิบัติจริง ( Policy Deployment )" ดังนั้น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ในฐานะ "คุณอำนวย" จึงเรียน "ทีมงานคลังและพัสดุ" มาร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#k-sharing#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

หมายเลขบันทึก: 17269, เขียน: 01 Mar 2006 @ 16:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)