หลักการเลี้ยงลูก

การเลี้ยงลูกที่ดีคือการทำให้คนเป็นคน

             เมื่อคราวที่อาจารย์หมอเทพ หิมะทองคำ ได้มาบรรยายเรื่องโรคเบาหวานในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลบ้านตาก นอกจากได้เล่าให้ฟังเรื่องโรคเบาหวานแล้ว อาจารย์ยังได้บอกวิธีการเลี้ยงลูกของอาจารย์ด้วย

             อาจารย์บอกว่า การเลี้ยงลูกของอาจารย์จะเน้น 3 อย่าง ดังนี้

1.  ไม่ให้เรียนพิเศษ

2.  ไม่ให้สอบเทียบ

3.  ให้เรียนศิลปะหรือกีฬา อาจารย์ใช้คำว่า Liberal Arts

             ผมฟังแล้วถูกใจมากเพราะผมก็ตั้งใจไว้อย่างนี้ แต่ของผมลูกยังเล็กยังพิสูจน์ผลสำเร็จไม่ได้ แต่พอได้ฟังอาจารย์หมอเทพ ซึ่งลูกๆของอาจารย์ก็โตและประสบความสำเร็จหมดแล้ว ก็สบายใจขึ้นที่จะทำตามแนวทางนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)