ตามที่คณะกรรมการ KM กำหนดจัดอบรมการใช้บล็อกในเดือน

กุมภาพันธ์ และได้เลื่อนการอบรมออกไป บัดนี้โครงการ ได้กำหนดวันอบรมการจัดทำบล็อก เพื่อการจัดการความรู้ เป็นวันที่ 21 มีค.2549 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมฯชั้น4 อาคารศูนย์วิชาการ มข.

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งชื่อด่วน ภายในวันที่ 14มีค.2549 ที่คุณเอี่ยงฟ้า กลุ่มอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

                        พิชัย เล่งพานิชย์