เมืองไทยแข็งแรง (4) : ยุทธศาสตร์ตีปี๊บ

         ช่วงนี้ฝ่ายการเมืองดิ้นรนสุดขีด   วิธีการต่อสู้อย่างหนึ่งคือ   เร่ง "สร้างผลงานให้ชาวบ้านเห็น"    ภาษาของผมคือตีปี๊บ   ซึ่งดีกว่า "สร้างภาพ"    เพราะ "สร้างภาพ" เป็นของลวง   แต่ตีปี๊บเป็นการเอาของจริงมาแห่

         ศอม. และคณะ กก. เมืองไทยแข็งแรง - สสส.   เห็นพ้องกันว่าควรร่วมมือกับรัฐบาลในการตีปี๊บ   โดยจับประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชน   ซึ่งตรงกับหัวข้อตีปี๊บของ สสส. พอดี - "คนไทย 60 ล้านทำความดีเพื่อเด็กและเยาวชน"

         เราทำ mapping กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนริเริ่มและดำเนินการกันเอง   และมีผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเอง   เอามาจัดเวที ลปรร. (เรื่องเล่า - storytelling) เป็นเวทีไม่ใหญ่มาก   จัดให้ทั่วประเทศ   จุดสำคัญคือ
                 - ต้องสรรหาให้ได้ของจริง   ระวังของปลอมให้จงหนัก   ถ้าจะให้ดีต้องไม่ใช่กิจกรรมแบบวูบเดียว   ควรทำต่อเนื่อง 1 - 2 ปี
                 - ต้องมีการจดบันทึกเรื่องเล่าและขุมความรู้
                 - ต้องมีแผนดำเนินการต่อ  ต่อยอด  และมีการสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง   รวมทั้งขยายเครือข่าย  เชื่อมโยงเครือข่าย

         เรื่องนี้ สคส. จะเข้าไปช่วยด้านกระบวนการ

เมืองไทยแข็งแรง (1)

เมืองไทยแข็งแรง (2)

เมืองไทยแข็งแรง (3)

 

วิจารณ์  พานิช
 24 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)