เมื่อวานมีการอบรมการสร้างบล็อกในมน. ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยคุณบอย สหเวช ทำให้มีบันทึกใน NUKMblog ถึง 40 บันทึก ส่วนในวันที่ 6 มีนาคม 2549 ก็จะมีการอบรมการสร้างบล็อกในชุมชนหอสมุดของ มน.เหมือนกัน โดย beeman เป็นวิทยากร หากใครสนใจก็ไปร่วมแจมได้นะครับ

     ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งมี 28 วัน  beeman เขียนบันทึกทั้งหมด จำนวน 39 บันทึก เฉลี่ย 1.4 บันทึกต่อวัน เริ่มจากบันทึกแรกคือ ไม่ต้องกลัวเนื้อที่เต็มฯ (เขียน 1 ก.พ.49)  มีผู้ติดตามอ่าน 48 ครั้ง ไม่มีข้อคิดเห็นและบันทึกสุดท้ายของเดือนคือ Education for All or Education for Who (บันทึก 28 ก.พ.49) มีผู้ติดตามอ่าน 20 ครั้ง และ 2 ข้อคิดเห็น
    ในเดือนนี้ gotoknow มีการเปลี่ยนแปลงระบบ โดยย้ายเครื่องแม่ข่าย ทำให้ gotoknow หยุดชะงักไปเกิน 24 ชั่วโมง แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำระบบค่อนข้างเร็วขึ้น สมาชิกส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการฝึกอบรมการใช้บล็อกในเดือนนี้
   เดือนนี้อีกเช่นกัน ท่านอาจารย์ประพนธ์ได้เข้ามาเขียนบันทึกมากขึ้น ทำให้ blog มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดประเด็นเรื่อง "ดัชนีชีวัดใน gotoknow" ในส่วนของ beeman ความนิยมในเดือนนี้เริ่มลดลง มีคนเข้ามาอ่านบันทึกเฉลี่ย 168 ครั้งต่อวัน (สูงสุดคือ 210 ครั้งต่อวัน) มีผู้เข้ามาอ่านบันทึกแล้ว 7,738 ครั้ง หลังจากติดตั้ง Site meter (เมื่อ 13 มกราคม 2549)  อยู่ในอันดับ 4 ของกลุ่ม Super Star (เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้เช่นกัน)   
    และเนื่องจาก blog ของ beeman เป็นแบบครอบจักรวาล (พอสมควร) ไม่ได้เขียนเฉพาะเรื่องผึ้งอย่างเดียว ทำให้ยังอยู่ในความนิยม มีบันทึกทั้งสิ้น 307 บันทึก กับ 353 ข้อคิดเห็น ทำให้ข้อคิดเห็นมากกว่าบันทึก 46 ข้อคิดเห็น ซึงเป็นแนวโน้มเดียวกับที่ Super Star และ Star ทั้งหลายได้รับ เนื่องจากภาพรวมของ gotoknow ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

   สถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชน NUKM blog โตเร็วอีกมาก (มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 122 ราย เมื่อเทียบกับ 87 รายของเดือนก่อน) หวังว่าผู้เขียนหน้าใหม่ คงสนุกกับการเขียนบันทึกขับเคลื่อนNUKMblog และทำให้เกิดวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น และหวังว่าในเดือนมีนาคม 2549 ตลอด 31 วัน คงไม่มีวันใดที่ไม่มีบันทึกนะครับ...
   สุดท้ายขอจัดอันดับความนิยมในบันทึกของ beeman ในเดือนกุมภาพันธ์ 49 ที่มีผู้อ่านเกิน 70 ครั้ง (ไม่มีบันทึกไหนที่มีผู้อ่านเกิน 100 ครั้งเลย) ดังต่อไปนี้ครับ