การประเมินผลการปฏิบัติงาน (๓)

  ติดต่อ

  Performance Management and R2R  

PM and Routein To Research

 วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งให้ทราบกับทีมงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน(Link) โดยใช้ "เทคนิค การหารือผลการปฏิบัติงาน" นอกจากใช้ B2B ในการรายงาน วันนี้เป็นชุดที่สอง (Link)ของการใช้ F2F กับ เจ้าหน้าที่ระดับ "ผู้ชำนาญการระดับ ๗-๘" ซึ่งมีในศูนย์บริการวิชาการ ๓ ท่าน "ซึ่งเป็นผู้บริหารมืออาชีพระดับกลางอีกส่วนหนึ่ง" ประเด็นที่จะ Face to Face นอกเหนือจาก "ดูจากผลการรายงานการปฏิบัติงานที่เป็น Port Folio ที่เทียบกับ Performance Plan" จะมีการติดตาม และ มอบหมาย งานวิจัยจากงานประจำ ที่เรียกว่า R2R ให้ดำเนินการเป็นทีมร่วมกับบุคลากรท่านอื่นๆในศูนย์ฯ ให้เกิด "งานวิจัย สถาบัน" เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาในอนาคต

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 17254, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #management#k-sharing#กับ#leadership#middle#ภาวะผู้นำ#ผู้บริหารระดับกลาง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)