อ. หมอจิตเจริญ  ไชยาคำ   โทรศัพท์ไปปรึกษาเรื่องต้องการจัดเวที KM ติดดาวในภาคอีสาน   ท่านทำการบ้านนิดหน่อย   คือเชิญหน่วยงานที่สนใจมา ลปรร. และพบว่ามีกลุ่มเดียวที่สนใจคือโรงพยาบาล

         อ. หมอจิตเจริญจะเชิญผมไปร่วมประชุมกับโรงพยาบาลเหล่านั้น   ผมกลับมาทบทวนที่ผมเขียนบล็อกเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่ 28 ม.ค.49 (click) แล้วคิดว่า อ. หมอ JJ กับผมเข้าใจไม่ตรงกัน

         ผมมองว่าเมื่อ อ. หมอ JJ สรุปได้ว่าจะจัดเวที KM ติดดาวในโรงพยาบาล   ก็ต้องเสาะหาโรงพยาบาลที่เชื่อว่ามี KM ติดดาว    ซึ่งก็หมายความว่า อ. หมอจิตเจริญต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาว่า   ที่ว่าเป็น KM ติดดาว 1 ดาว,  2 ดาว,  3 ดาว,  4 ดาว,  5 ดาว  ต้องทำอะไรบ้าง   ประสบความสำเร็จอย่างไร   แล้วจึงใช้เกณฑ์ไปจับ   คัดเลือกมาสัก 5 โรงพยาบาล   มาขึ้นเวที KM ติดดาวในฐานะผู้แบ่งปันและเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ลงทะเบียนมาเป็นฝ่ายเรียนรู้

         ผมจะมาร่วมประชุมเวที KM ติดดาวครับ   ไม่ใช่มาตอนคัดเลือก

วิจารณ์  พานิช
 1 มี.ค.49