การเดินทางมาอบรมครั้งนี้ ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้อะไร

แต่พอมาฟังอาจารย์ อธิบายแล้วปรากฎว่าได้อะไรมากมาย

วันนี้เลยต้องทำการบ้านส่ง  ถ้าจะให้ดี อาจารย์ส่งแผ่นการบรรยายให้ตามศูนย์

เพื่อเป็นการเผยแพร่น่าจะดีที่สุด  ขอบคุณสำหรับที่มอบให้