ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีสมาชิกชุมชน smart path ทุกคน ถือได้ว่ากระผมเป็นน้องใหม่สำหรับชุมชนนี้  ตามธรรมเนียมไทยที่มีกันมาตั้งแต่นานนมก็ต้องกล่าวคำว่า"สวัสดีครับ" และก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะครับ