ความยุ่งยากของ KM ไม่เท่ากับ การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE)

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะทำอย่างไรดีหนอ...ช่วยบอกที เป็นกำลังใจให้ผู้รับผิดชอบ

          หลังจากได้รับการฝึกอบรม KM มาแล้ว 3 วัน (วันที่ 4, 5 และ วันที่ 14 กรกฎาคม 2548) ก็ได้นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ฝึกอบรมบ้างแล้ว บางส่วนก็ยังไม่ได้ทำ ในส่วนของงานที่ต้องดำเนินการต่อ คือ การกำหนดค่าระดับเป้าหมายของ Competency (1) จึงยังไม่คืบหน้า เพราะใช้เวลาในการจัดทำหนังสือเรื่อง การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ซึ่งกำหนดส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ขณะนี้เลยกำหนดส่งมาแล้วแต่งานเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ เนื่องจาก งานยุทธศาสตร์จังหวัด เดิมมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการได้ทำอยู่ก่อนแล้ว แต่ปัจจุบันได้ไปช่วยราชการที่จังหวัดนราธิวาส และทางหัวหน้างานได้มอบหมายให้พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ช่วยศึกษาและดำเนินการแทน (วันที่ 18 กรกฎาคม 2548)

            เมื่อเข้าไปศึกษางานยุทธศาสตร์จึงทราบว่า งานที่ทำยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เลย เริ่มจากรายละเอียดตัวชี้วัด ฉะนั้นจึงทำให้ "งาน KM ล่าช้าไปบ้าง ไม่ว่ากันนะ... และจะพยายามทำให้ดีที่สุด"

                                                                           ศบป.ชพ.                                                                                              28 ก.ค. 48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SOBOPOCHUMPHONความเห็น (0)