ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเสียภาษี คงมีหลายคนที่ยื่นแบบเสียภาษีทาง web 
และคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคย  เมื่อวันก่อน.สินี ช่วยสอนวิธีให้
 ไม่ยากเลย เพียงแต่เข้าไปใน web: https://rdsever.rd.go.th 
ลงทะเบียนโดยพิมพ์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
หลังจากนั้นจะได้รหัสผ่าน เพื่อเข้าไปกรอกแบบ ภ.ง. ด. 90 or 91 
เราแค่พิมพ์  เงินเดือน บวก เงินรายได้อื่นๆ, 
เงินลดหย่อน, เงิน กบข, เงินบริจาค ลงในช่อง
 เขาจะคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัติ  
การเสียภาษีก็เลือกได้หลายวิธี เช่น ผ่านธนาคาร
อย่าลืมพิมพ์รายการออกมาด้วย เก็บไว้เป็นหลักฐาน และใบ pay-in-slip 
เอาไปด้วยตอนจ่ายภาษีเพราะจะมี Reference No. ของเราลองทำดูนะ
จะได้ไม่ต้องไปเข้าคิวให้เจ้าหน้าที่คิดหรือผู้ที่ไปไม่ทัน
หรือนอกจากนี้ยัง เหมาะสำหรับผู้มีรายได้มากอยากคำนวณภาษีเอง
 หรือผู้มีรายได้น้อยไม่อยากให้คนอื่นรู้ 
      โถ.ทำงานมาจนใกล้เกษียณแล้ว ได้เงินเดือนแค่นี้เอง 
เอ….ได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเดือนนะ
 คิดอย่างนี้สบายใจดีแฮะ