หมู่ ๔ บ้านบำโรญ เขาสมิง ตราด

กลุ่มกองทุนบ้านบำโรญที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสัมผัสเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.พ.รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการคุยกับพี่ต๋อมและพี่แตนว่ากองทุนนี้มีปัญหาที่สุดเมื่อก่อนไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ เลยดำเนินการแบบแยกตัว เกิดปัญหาภายในมากมายปัจจุบันนี้ดีขึ้นเยอะหน่อย เป็นผลมาจากการประชุมสัญจรทำให้รู้เขารู้เรากันมากขึ้นและทำให้เกิดการช่วยเหลือให้คำแนะนำจากกลุ่มอื่นด้วย และปัญหาภายในตัวคณะกรรมการเองก็ส่งผลเยอะมากต่อการดำเนินงานกองทุน เนื่องจากว่าประธานกลุ่มเป็นบุคคลที่ใจดีมีเมตตามาก ปล่อยเงินกู้นอกระบบจนเกิดความยุ่งเยิงขาดระเบียบไม่ปฏิบัติตามกฏตามกติกา ที่ได้ตกลงกันเบื้องต้นจนในวันที่ ๒๖ ก.พ. ซึ่งเป็นเวทีตำบลก็ได้เอาเรื่องนี้เข้าร่วมเป็นประเด็นการหารือกันจนได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มย่อยและแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ)

มติใหม่ที่ประชุม

๑.       ให้สมาชิกส่งเงินกู้ตรงตามสัญญา

๒.     สมาชิกไม่ส่งเงินตามสัญญา (เป็นข้อบกพร่องของกรรมการ)

๓.     ให้สมาชิกส่งเงินให้ตรงตามเวลา 09.00 – 12.00 น.หากเลยเวลาปรับเล่มละ ๒๐ บาท

๔.     การกู้เงินแต่ละครั้งคณะกรรมการเป็นคนพิจารณาไม่ใช่สมาชิกเป็นผู้เรียกร้อง

๕.     ห้ามสมาชิกคอยรับเงินที่เหลือ (ประธานให้โดยไม่ต้องทำสัญญา)

๖.      คนที่จะขอกู้ให้อยู่รอรับเงินกู้ด้วยตัวเอง

๗.     การพิจารณาเงินกู้ให้เอาเงินของผู้ค้ำและผู้กู้รวมกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น

๘.     ผู้กู้ต้องมาทำสัญญาด้วยตนเองพร้อมผู้ค้ำและเขียนต่อหน้ากรรมการ

๙.      เมื่อกู้ไปแล้วต้องมาส่งด้วยตนเองห้ามกรรมการรับฝาก

มติเพื่อการปฏิบัติซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ทุกคนร่วมกันคิดและสัญยาว่าจะร่วมกันปฏิบัติด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เชื่อมโยงการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 17206, เขียน: 01 Mar 2006 @ 08:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)