ดังที่ ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ และ คุณธวัช ได้กรุณาช่วยกันโปรโมท Workshop การฝึกใช้บล็อกสำหรับชาวมอ. (ม.สงขลาฯ) เช่น

ดิฉันอยากขอความกรุณาให้สถาบันอื่นๆ ที่ตั้งใจจะจัดฝึกปฏิบัติการใช้บล็อก ช่วยเลี่ยงวันที่ 9-10 มีนาคม 2549 นี้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยให้ทาง มอ. ได้จัดการฝึกปฏิบัติได้โดยไม่ติดขัดคะ

ขอบคุณมากคะ
ดร.จันทวรรณ

ปล. หากองค์กรใดจะมีการฝึกปฏิบัติจริง อาจจะแจ้งให้ทางดิฉันทราบถึงวันเวลาก่อนล่วงหน้า ดิฉันจะได้ประกาศไว้ใน GotoKnow.org เพื่อองค์กรอื่นจะได้หลีกเลี่ยงวันเวลาเดียวกันคะ