การเตรียมตัวพร้อมการระบาดของไข้หวัดใหญ่

การระบาดไข้หวัดใหญ่

26 กุมภาพันธุ์ 2549

          ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 กรมควบคุมโรคได้มีการประชุมที่โรงแรมโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากการประชุมกรมทราบว่าปีนี้ยังมีการระบาดของไข้เลือดออก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Serotype 4  และการเพิ่มของการรับยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอดส์  โดยร่วมมือกับเอกชนและผู้ติดเชื้อในการดูแลผลลัพท์ของโครงการ

          สำหรับเรื่องที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันน่าจะเป็นเรื่องของแผนการเตรียมการซ้อมแผนการรับมือกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่  ซึ่งในปัจจุบันมีการระบาดไปมากเกือบทั้งโลก  นพ.ศุภมิตร  ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ได้มาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ระบาดในปัจจุบัน  การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเฝ้าระวังในส่วนของสำนักระบาดจะใช้การเฝ้าระวังจากการเฝ้าระวังโรคปอดบวม  สำหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการวินิจฉัยเชื่อได้รวดเร็ว การให้มาตรฐานการรักษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแพทย์จากกรมการแพทย์ และสถาบันบำราศนราดูร ทางประเทศไทยมีการเตรียมที่จะผลิตวัคซีนเอง สำหรับศูนย์ควบคุมโรค 1-12 ของกรมควบคุมโรคจะทำงานร่วมกับจังหวัด ซึ่งมี Mr.BirdFlu ทำให้เกิด SRRTs มีการซักซ้อมความพร้อมทั้งการซ้อมบนโต๊ะและซ้อมปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการซ้อมเพื่อดูความพร้อมและแก้ไขจุดอ่อน  ซึ่งขณะนี้ในทางทวีปเอเซียประเทศไทยน่าจะเป็นผู้นำ

          สำหรับการซ้อมในสถาบันบำราศนราดูรได้มีการซ้อมและได้แก้ไขจุดอ่อนโดยกลุ่มงานการพยาบาลได้รายงานมาให้ทราบ คิดว่าทางสถาบันคงต้องมาวางแผนว่า ทำอย่างไรไม่ให้มีการระบาดในสถาบัน การเตรียมพร้อมของบุคลากรทุกระดับได้มีการให้ความรู้ไปแล้ว 100% ก่อนที่จะประเมิน HA สำหรับ Senario ต่างๆ และบทบาทของสถาบันคงต้องมาปรับปรุงเป็นระยะๆ

อัจฉรา  เชาวะวณิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)