วิธีแสวงหาความรู้ง่ายๆ วิธีหนึ่งคือ การมี mail group หลายๆ group ที่มีวัยต่างกัน หรือลักษณะงานต่างกัน ถ้ามีทั้งของไทยของเทศด้วยก็ยิ่งดี

เนื่องจากดิฉันมีลูกในช่วงวัยรุ่น เขาก็มีสังคมของเขา แต่เขาก็มัก Forward mail แปลกๆ จากหมู่สมาชิกเพื่อนฝูงของเขามาให้ดิฉันดูด้วย

ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่หน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งล้วนเป็นสาววัยทำงาน และไฟแรง จึงมี Forward mail แบบ ข่าว Hot ข่าววงใน มาฝากเนืองๆ

ยังมี forward mail จากบุคลากรในที่ทำงาน ทั้งที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนี้มักเป็นเรื่องที่คัดสรรแล้วว่ามีสาระ มีประโยชน์

forward mail จากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  เป็นกลุ่มห่วงใยซึ่งกันและกัน  จึงมีเรื่องประเภท ระวังให้ดี  หรือด้วยความเป็นห่วง มาฝากพรรคพวกเพื่อนฝูงและอาจารย์ด้วย 

forward mail จากกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นสมัยจบ ป.ตรี  รุ่นนี้อยู่ในวัยสาละวนกับครอบครัว ลูกเต้า ตลอดจนสุขภาพของตนเองและคนที่รัก  จึงมักเป็นเรื่องดีดี ที่เป็นความรู้เรื่องเด็กและสุขภาพ 

forward mail จากกลุ่มเพื่อนร่วมวิชาชีพ ก็จะเป็นข่างคราวในวงวิชาชีพ

forward mail จาก mail group ต่างๆ ทั้งเป็นเรื่องวิชาการ และสาระบันเทิง ที่ดิฉันสนใจสมัครเองอีกต่างหาก

forward mail จาก......มากมาย......ๆๆๆ

ตัวอย่างข้างล่างนี้ ดิฉันก็ได้มาจาก forward mail ของลูกศิษย์ เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกดี จึงนำมาเผยแพร่ต่อ  จั่วหัวเรื่องว่า "วงการคณิตศาสตร์สั่นสะเทือน"   แปลกมากเลยค่ะ ใครช่วยพิสูจน์ที ว่าจริงหรือไม่ ??