วิธีการซ่อมหนังสือมีหลายวิธีด้วยกัน หนังสือแต่ละเล่มจะต้องเลือกใช้วิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม วิธีการซ่อม เช่น ซ่อมแบบเย็บกี่  ซ่อมแบบเจาะรูร้อยเชือก  ซ่อมแบบเย็บสันฝังด้าย  และซ่อมแบบเย็บพันลำ  ครั้งหน้าจะนำวิธีการเหล่านี้มาบอกอีกครั้งนะคะ