การเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. แบบ แบบที่จะใช้ในการนำวัสดุมาตกแต่งได้เหมาะสม เช่น แบบจากวัสดุสำเร็จรูป หรือแบบจากความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเอง ตามความเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่นว่ามีวัสดุชนิดใด
2. สี สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น รังไหมสีเหลือง สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ รังผึ้งสีขาวนำมาประดิษฐ์ดอกไม้ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน ของชำร่วย ของตกแต่งบ้านได้
3. ผิวสัมผัส ลักษณะของวัสดุที่นำมาควรเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่นำมาประดิษฐ์ เช่น รกมะพร้าว ผิวสัมผัสค่อนข้างหยาบเหมาะที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ขนาดใหญ่ เช่น หมวก กระเป๋า ฯลฯ ส่วนผิวสัมผัสที่มันและโปร่ง ได้แก่ ใบลาน ป่านศรนารายณ์

โครงร่างใบไม้บางชนิด เช่น ยางพารา ใบโพธิ์ ฯลฯ เหมาะที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้และตกแต่งอาคารสถานที่
4. วัสดุจะต้องไม่แหลมคมและแตกง่าย เพราะถ้านำมาประดิษฐ์แล้วอาจเกิดอันตรายได้ เช่น เปลือกหอยเม่นที่มีหนาม เป็นต้น
5. วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติ เมล็ดพืช พืชบางชนิดมียาง มีขน ที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง เช่น ทำให้เกิดอาการคันหรือเป็นแผลได้