เป็นธรรมดาที่คนเราต้องมีวันที่อารมณ์เสีย หรือหงุดหงิดกันบ้าง...แต่ทราบไหมคะว่าเราสามารถแก้ไขอารมณ์บูด ๆ ของเราด้วยอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันได้ด้วย

เดี๋ยวนี้คนหันมานิยมการรับประทานอาหารแบบโลว์คาร์โบไฮเดรต (การรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแต่น้อย) กันมากเป็นเหตุให้มีผลทางด้านอารมณ์ เพราะคาร์โบไฮเดรตจะมีผลต่อการสร้างเซโรโทนิน เมื่อเราขาดแคลนคาร์โบไฮเดรตอารมณ์ของคนเราก็เปลี่ยนไปด้วย...และถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอารมณ์ดีจะต้องทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต....