วันนี้เป็นวันวันแรกของผู้เขียนที่ได้มีโอกาส มาทำความรู้จักกับ NUKM blog   อย่างจริงจัง  ทั้งนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีของ งานนโยบายและแผนบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งนำทีมโดยพี่ตุ้ย(คุณอรอุษา บำรุงไทย)  ที่ทั้งเคี่ยวและเข็ญชาวบัณฑิตฯ ให้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุน้อยๆ อย่างผู้เขียน ได้มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในครั้งนี้