การเรียนรู้เรื่องบล็อกเป็นเรื่องใหม่ ทำได้แล้วก็สนุกดี เพราะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นอีกมากมาย  ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย ม. นเรศวร และวิทยากรมาก มากคะ