คนไทยเป็นชนชาติที่มีความเชื่อถือเรื่องโชคลางกันมาแต่โบราณ   การจะทำอะไรในวันแรกหรือครั้งแรกจึงต้องทำให้ดีที่สุด  ถ้าทำได้ดีก็เชื่อว่าจะทำได้ดีตลอดไป