ก่อนที่จะเอ่ยอะไร ขอพูดถึง คำว่าแปลก ...แปลกคือไม่เหมือน.. ที่ต้องการจะบอกกล่าวว่าคนไทยแปลกนั้น..ให้ลองสำรวจดูตัวเราฃิว่า แปลกจริงไหม...

     ประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่ประสบมาด้วยตัวเอง....ข้าพเจ้าทำงาน มีบ้าน มีรถ และมีที่ดินเป็นของตัวเอง... และมีความใฝ่ฝันอยากจะเดินทางไปต่างประเทศ...ซึ่งข้าพเจ้ามีญาติอยู่ที่นั่น และเป็นผู้เชิญให้ไปเที่ยว...ดิฉันเตรียมเอกสารทุกอย่าง และได้ไปติดต่อสถานฑูต ครั้งแรก..เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารบอกข้าพเจ้าว่า...ยังขาดเอกสารของญาติอีก 1 ชิ้น ของให้ส่งด่วน แล้วมาติดต่อใหม่ อีกครั้ง แล้วจะได้รับ หนังสือเข้าเมือง  หรือ วีซ่า

     ข้าพเจ้าได้ไปติดต่ออีกครั้งพร้อมความหวังที่จะได้รับ วีซ่า และขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำคือการสัมภาษณ์...ข้าพเจ้าได้พบกับเจ้าหน้าที่ คนไทย 1 คน และ คนต่างชาติ อีกหนึ่งคน ดิฉันดีใจมากที่ได้พบว่าสามารถ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้...

     แต่คุณทราบไหม สายตาที่คนไทยมองคนไทยด้วยกันกับทำให้ดิฉันรู้สึกด้อยค่าลงมากๆๆ และสุดท้ายก็ไม่ได้ วีซ่า ... เศร้ากับสายตาที่ดูถูกคนไทยด้วยกันจังเลย...และคิดว่า แปลกที่สุด คนไทยสามารถดูถูกตัวเองที่เป็นคนไทยได้ด้วย...