1. การเขียนKM blog เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถระบายความรู้สึกบางอย่างของตนเองให้กับผู้อื่นได้รับทราบ

2. ทำให้เราสามารถอยากติดต่อกับผู้อื่นได้โดยไม่มีขีดจำกัดไม่น่าเบื่อหน่าย

3. บางอย่างเราก็พยายามที่จะเขียนให้ข้อความให้คนอื่นได้รู้หรือได้รับฟังเราบ้างแต่เราก็ไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้บางครั้งมันก็ต้องอะรุมอะรวยกันไป หรือเราไม่ผิดเราก็ต้องยอมรับตัวเองผิดเพราะความเกรงใจหรือความที่เราเขามาที่หลัง มั่ง