ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามาก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำงาน การเรียน การสอน เทคโนโลยีที่เราใช้เป็นประจำอย่างแรกนั้นก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กันภายในบ้านสำนักงาน นั้นเอง