ชอบปลูกต้นไม้ค่ะ  ทั้งไม้ดอกและไม้ผล  แต่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้น้อยมาก ถ้าท่านใดมีความรู้จะแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ดิฉัน ยินดีต้อนรับค่ะ