ก่อนอื่นขอขอบคุณ คุณอนุวัทย์  รก.เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ นะคะที่กรุณาสอนวิธีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NUKM Blog ค่ะ  ซึ่งการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน Blog นี้น่าจะมีประโยชน์มากพอสมควรเลยนะคะ  ยังไงหากมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องใดก็ขอเชิญได้เลยนะคะ