วันนี้ได้รับการอบรมเรื่องการเขียนblog น่าสนใจมาก วิทยากรใจเย็นและเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างทั่วถึง ขอบคุณมาก