ช่วงสุดท้าย สรุปผลการฝึกอบรมครั้งที่ 1

การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันที จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

       สิ่งต่างในวันนี้ที่ อ.จำนงค์ ได้ถ่ายทอดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอไดรับฟังกัน อะไรบ้างที่สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้บ้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันที จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพราะอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทุกคนเจออาจจะไม่เหมือนกัน เอาสิ่งที่ อ.จำนง ได้พูดในวันนี้ เอาไปใส่ในตัวของตัวเอง และพยายามปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับตนเอง และถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็อาจจะมาเพิ่มเติมให้ในเวทีต่อไป

       ปัญหาที่สำคัญที่ได้เจอและสัมผัสกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คือบางคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง ว่า ตัวเองจบแค่ ป.4 และมีกรรมการบางคนจบถึงปริญญา จึงทำให้เกิดความมั่นใจ

      เรื่องที่จะทำให้ตนเองมีความมั่นใจ คือ พูดในเรื่องที่ตัวเองรู้ เรื่องของตนเอง เรื่องที่เราได้ทำมา แล้วเราจะมั่นใจ เพราะจะไม่มีใครรู้เรื่องที่เราทำดีเท่ากับตัวเรา เพราะวิธีฝึกที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการ นักจัดการความรู้ สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ คือ เรื่องที่เราทำ เล่าเรื่องของเรา ในช่วงแรกอาจจะมีการติดขัดบ้าง แต่คนอื่นจะเถียงเราไม่เลยว่าเรื่องที่เราพูดนั้นผิด เพราะได้ทำมาจริง ๆ แต่อาจจะมีความประหม่าบ้าง เพราะบางคนไม่เคยได้พูดอย่างเป็นทางการ เพราะฉะนั้นในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง พอสรุปได้ 3 หัวข้อดังนี้ คือ

    1.  พูดเรื่องทีเราทำมากับมือ เพราะจะสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาที่พูดไม่ผิดแน่นอนเพราะเราทำมากับมือเราเอง คนที่จะซักเราก็เพื่อที่จะให้มีความชัดเจนขึ้น แต่ไม่มีทางว่าเราพูดผิด

   2.   ถ้ามีคนทัก หรือซักถาม คิดว่าจะทำให้เราเกิดปัญญา (คำถามจะมาช่วยลับ ให้เรามีความฉลาดมากขึ้น) คนที่จบปริญญาตรีไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องไปหมดทุกเรื่อง

   3.   การพูดให้กับคนอื่นฟัง ก็เหมือนกับการพูดกับตัวเอง

      ช่วงสุดท้ายของการอบรมครั้งที่ 1 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมฝึกอบรมในวันนี้ ได้สะท้อนผลจากการเข้าร่วมอบรมในวันนี้ ชวนคิด ชวนคุย โดยแบ่งกลุ่มตามหมู่บ้าน ดังหัวข้อต่อไปนี้

    1.  รู้สึกอย่างไรกับการประชุมครั้งนี้

    2.  ได้รับความรู้อะไรบ้าง

    3.  ประทับใจอะไรบ้าง

    4.  จะนำความรู้อะไรไปปรับปรุงตัวเองและกองทุนบ้าง

        สรุป ผลที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในวันนี้

หัวข้อที่ 1 รู้สึกอย่างไรกับการประชุมครั้งนี้

      รู้สึกประทับใจท่านวิทยากร มีความรู้หลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนได้

หัวข้อที่ 2 ได้รับความรู้อะไรบ้าง

     ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น เรื่องสวัสดิการแบบหลากหลาย ทำอย่างไรไม่ให้สมาชิกแตกแถว การรวมกลุ่มในระดับตำบล การปรับเปลี่ยนทุนเงินตราเป็นทรัพย์สิน

หัวข้อที่ 3 ประทับใจอะไรบ้าง

      ประทับในเรื่อง สถานที่ ของว่าง ทีมงานวิจัย มวล. เตรียมการได้เป็นอย่างดี และประทับใจ ท่านวิทยากร พูดเก่ง ไม่ง่วงนอน มีความรู้ที่หลากหลาย

หัวข้อที่ 4 จะนำความรู้อะไรบ้างไปปรับปรุงตัวเองและกองทุนบ้าง

     1.  เรื่องการบริหารจัดการกองทุน ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะนำความรู้ไปไปประชุมกลุ่มแล้วค่อยปรับปรุงกลุ่ม

     2.  การวางระบบการทำงาน ให้มีระบบมากยิ่งขึ้น

     3.  การสร้างวินัยของกรรมการและสมาชิกโดยการสร้างแรงจูงใจการให้รางวัลและผลตอบแทนในการดำเนินงาน

    ความเคลื่อนไหวของโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ  ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2549 ณ.ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ผลของการฝึกอบรมจะออกมาในรูปแบบใด จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)