น้องใหม่ขอแนะนำตัว   เนื่องมาจากหลังจากที่สามสาวคอกาแฟ   ได้ลองลิ้มชิมรส  กาแฟ  จากทั่วทุกสารทิศ   จากวันนั้นจนมาวันนี้   เป็นเวลากว่า......หลายๆๆๆๆ และหลายปี   ผ่านมาแล้ว     ก็เลยอยากจะบอกเล่าเก้าสิบ   ถึงที่มาที่ไปของกาแฟชนิดต่างๆ   จนกระทั่งอยู่ในแก้วอัน หอมกรุ่น  รวมถึงเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟ
     อดใจรออีกไม่นานนนนนนนน