การทำงานทุกอย่างจำเป็นต้องมีการประสานงานกับคน ผู้เขียนได้มีโอกาสประสานงานและพบปะผู้คนมากมาย (โดยหน้าที่ค่ะ)และการประสานที่ดีและราบรื่นอย่างน้อยต้องมีการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการประสานงานและการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพ และที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ ผู้เขียนได้เทคนิคดี ๆที่จะขอนำเทคนิคที่ได้จากท่านวิทยากร รศ.ดร.เมธินี  อารยะสกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับวิธีทำให้คนอื่นชอบ ดังนี้ค่ะ

          1.  จำชื่อเค้าให้ได้ และเรียกให้ถูก

          2.  รู้จักทักทายคนอื่นก่อน

          3.  วางตัวตามสบาย(ได้รึป่าว)  ต้องมีความยืดหยุ่น

          4.  มีนิสัยง่าย ๆ (แต่ไม่มักง่าย) รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม ถึงเวลาทำให้ดีที่สุด

          5.  อย่าอวดตัวเอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (แต่อย่าให้คนอื่นเอาเปรียบได้นะค๊ะ)

          6.  มีนิสัยร่าเริง

          7.  จงพยายามแก้ไขความเข้าใจผิด รู้จักการให้อภัย

          8.  ขอให้ทิ้งมันไปไอ้นิสัยเสีย ๆ (ก็คิดเอาเองนะว่าอะไรที่เป็นนิสัยเสียของเราก็ให้ทิ้งมันไป)

         9.   จงหัดชอบคนอื่นให้เป็นนิสัย เลื่อกที่จะชอบสิ่งดี ๆ ของคนอื่น(โดยเฉพาะนิสัยดี ๆ)

       10.   ชมเชยให้เป็น ชมด้วยความจริงใจ

                     และขอฝากว่าเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอะไร ใครเป็นอย่างไร อย่าตัดสินใจจากการได้ยิน ได้ฟัง แต่ยังมิได้พิสูจน์