GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KM101 Seminar

การจัดการความรู้มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องประชุม3 คณะมนุษยศาสตร์

 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ในฐานะ Chief Knowledge Officer หรือ คุณอำนวยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ทีมงาน KKU_KM เป็นผู้จัด "ทำความเข้าใจให้แก่ประชากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องการจัดการความรู้มุ่งสู่ยุทธศาสตร์"

ที่ห้องประชุม ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนท่าน "ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟัง และ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในเรื่อง การจัดการความรู้มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ในวัน และ เวลาดังกล่าว

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 17119
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อาจารย์คะ เน้นว่เป็นบุคลากรกลุ่มไหนโดยเฉพาะรึเปล่าคะ

เรียนท่านเลขานุการคณะฯที่นับถือ

 เรียนเชิญทุกท่าน โดยจะเน้น  "การจัดการความรู้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ตามแนวทาง ก.พ.ร" ครับ