กศน.จัดทัพจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นงานโดยตรงในมิติใหม่ของกศน. โดยจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับภาคีอื่นๆมิใช่เพื่อชาวกศน.แต่เพื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวาน(27ก.พ.)ผมไปร่วมเรียนรู้เวทีทำความเข้าใจโครงการจัดการความรู้เมืองนคร แนวคิดแผนชีวิตชุมชนและการวิเคราะห์แบบสำรวจครัวเรือนของกศน.
มีครูกศน.ที่รับผิดชอบ165ตำบลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
วิทยากรประกอบด้วยอ.จำนง แรกพินิจ พูดถึงแนวคิดแผนชีวิตชุมชน
จ่าจังหวัดทำความเข้าใจโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร
อ.ธีรัศม์ พูลนวลและอ.สหัส เลิศไกร ให้ความรู้เรื่องแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล
เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญที่คณะทำงานวิชาการควรเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วย

ผอ.กศน.กล่าวปิดการประชุมซึ่งทำให้ทีมงานเฮกันคือ ประกาศให้งานนี้เป็นตัวประเมินผลครูกศน.  ที่เพิ่งบรรจุ ซึ่งน่าสนใจมาก

โดยเฉพาะแนวความคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นงานโดยตรงในมิติใหม่ของกศน. โดยจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับภาคีอื่นๆ

มิใช่เพื่อชาวกศน.แต่เพื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)