สโลแกนขององค์กรการเงินชุมชน

          1. เพิ่มทุน

         2. ลดหนี้  ลดหนี้จริงหรือไม่

         3. มีสวัสดิการ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อ 4

        4.  สร้างวินัยทางการเงิน

    วันนี้องค์กรการเงินที่เราทำอยู่ เราได้ไปตอบคำถามหรือไม่ว่า เราจะทำอย่างไรให้หนี้สินของประชาชนลดลงและหมดไป และคำถามที่เกิดขึ้นก็คือ วันนี้เราพัฒนาองค์กรการเงินจากสหกรณ์มาเป็นกองทุนหมู่บ้านเป็นเวลา 100 ปี ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในวันนี้ลดลงจริงหรือไม่ หรือมันพอกพูนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าทุนจะเพิ่มขึ้นจริงแต่หนี้สินก็เพิ่มขึ้นมากกว่าทุนอีก

      ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด ในองค์กรการเงินชุมชน คือการขาดวินัยทางการเงิน สิ่งที่เจอทุกครั้งเวลาพากลุ่มต่าง ๆ ไปดูงาน ก็จะพูดเหมือนกันว่า บ้านเพื่อนเขาทำได้ บ้านเราคงทำไม่ได้เพราะว่าคนบ้านเราไม่สามัคคี และนี่ก็คือสูตรสำเร็จของการไปดูงาน

     ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่ง คนดีและคนไม่ดี การที่เราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาได้คนบ้านเราไม่ได้เป็นคนดีถึงจะตั้งกลุ่มได้ เงื่อนไขอยู่ที่การวางระบบการบริหารจัดการ และถ้าไม่อยากให้สมาชิกทำผิดกฎระเบียบของกลุ่ม ก็จะต้องไม่ออกระเบียบให้สมาชิกทำผิดกฎ และ กฎเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านให้จ่ายคืนภายใน 1 ปี เป็นการออกระเบียบให้คนทำผิด เพราะระยะเวลาภายใน 1 ปี ถ้าลงทุนทำอะไรลงไปอาจจะยังไม่เกิดผล จึงควรยืดระยะเวลาในการจ่ายคืนมากกว่า 1 ปี เช่น ที่คลองเปรี๊ยะ คนที่กู้เงินไปแล้วมีเงินก็จ่ายเยอะมีน้อยก็จ่ายน้อย ไม่ได้บังคับอะไร ถ้าไม่มีต้นก็จ่ายเฉพาะดอก และ ลุงเคล้าบ้านนาหว้า เคยพูดไว้ว่า อยากให้เพื่อนรวยจ่ายเฉพาะดอก อยากทำรวยให้เพื่อนต้นเก็บไว้ จ่ายเฉพาะดอก คำพูดนี้ก็ทำให้ทุกคนคิดได้  น้าลับ วันปันผล ไปแลกเงินจากธนาคาร และแจกจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก และได้บอกว่า เงินที่ได้ปันผลนี้ไม่ต้องฝากให้นำกลับบ้านให้หมด และในวันนั้นปันผล 200,000 บาท และมีคนฝากเงินกลับมา 280,000 บาท แต่ถ้าบอกว่าเงินที่ปันผล ให้เอาไปฝาก ทุกคนก็จะไม่ฝากนำหลับบ้านหมด นี้ก็เป็นวิธีการจัดการวิธีหนึ่ง