การบริหารจัดการกองทุน (สมาชิก)

ระบบสวัสดิการ เป็นการสร้างวินัยให้กับสมาชิก

     สำหรับเรื่องของสมาชิก องค์กรการเงินทั่วประเทศ สิ่งแรกที่จะใช้กับสมาชิก ก็คือ การจูงใจ ในเรื่องสวัสดิการ

    ระบบสวัสดิการจะสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับตัวสมาชิก เพราะองค์กรการเงินเกือบทั้งหมดไม่ได้จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกครบหมดทุกคน แต่จะจ่ายให้กับสมาชิกที่ทำตามระเบียบของกองทุน         

      ในเรื่องสวัสดิการ จะมีการจ่ายได้ 2 แบบ คือ

    1. จ่ายให้เป็นคน ๆ ให้กับสมาชิกโดยตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ฌาปกิจ ส่งเสริมอาชีพ

และคุณสมบัติของคนที่จะได้รับ คือ ต้องเป็นสมาชิก กลุ่มถึงจะจ่ายให้

    2.  จ่ายให้ชุมชน เช่น ทุกกลุ่มจะมีเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ กันไว้ 1 ส่วน 3% หรือ 5%

ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของกลุ่ม ถ้าถนนพังก็เอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมถนน หรือไปซ่อมแซมหลังคาวัด และทุกคนก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตาม สวัสดิการแบบนี้เรียกว่าให้กับชุมชน ให้เป็นส่วนรวม ให้กองทุนอาหารกลางวันกับโรงเรียน ( ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ใช่ลูกหลานสมาชิกห้ามกิน ให้กินได้ทุกคน )

    การให้สวัสดิการสมาชิกเป็นรายบุคคล กลุ่มโดยทั่วไปเขาจะไม่ให้ทุกคน แต่จะใช้สวัสดิการเป็นเครื่องมือควบคุมคนไม่ให้แตกแถว เช่น ตัวอย่างของคลองเปรี๊ยะ สวัสดิการ 100% จะให้ สวัสดิการเฉพาะคนที่ออมเงินกับกลุ่ม จ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย ได้ปีละไม่น้อยกว่า 10 เดือน มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ จะไม่ให้สวัสดิการกับทุกคน เพราะฉะนั้นสมาชิกถึงจะเหลวไหลอย่างไรเมื่อถึงเวลาวันออมเงินก็ต้องไปออม เพราะถ้าไม่ไปออม ก็จะเสียสิทธิการรับสวัสดิการ สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับของคลองเปรี๊ยะมี 13 เรื่อง

   สวัสดิการเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตคน เจ็บไข้ ได้ป่วย ก็มีที่พึ่ง คลองเปรี๊ยะใช้สวัสดิการเป็นตัวคุมความประพฤติคนให้อยู่ในระเบียบวินัยของกลุ่ม

    ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการบริหารจัดการองค์กรไม่ให้คนแตกแถว มีวินัยในตนเอง และทุ่มเททำงานตามความรู้ความสามารถ และคนที่ไม่ทำผิดกฎระเบียบอาจจะมีสิทธิพิเศษในเรื่องดอกเบี้ย มีส่วนลด ดอกเบี้ยลดลงจากเดิม

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17120, เขียน: 28 Feb 2006 @ 13:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)