HAS

HASคือเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

            ท่านผู้อ่านอาจจะงงๆเอ๊ะเจ้าตัว HASนี่คืออะไร ผมจะมาเขียนเรื่องภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับHAS,HAVEหรือย่างไร จริงๆแล้วHASที่ผมจะเขียนนี้มาจากคำว่า

H = Healthy ความสะอาด

A = Accessibility ความเพียงพอ

S = Safety ความปลอดภัย

              ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของส้วมสาธารณะระดับประเทศ ในเรื่องH มี 9 ข้อ  ส่วนA มี 2 ข้อและ Sมี 5 ข้อ

              เนื่องจากประเทศไทยมรนดยบายพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมส้วมโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2549 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการและเทคดนดลยีพร้อมสรางกระแสการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)